www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

Free Culture
28 Feb, 2008 -
16 Mar, 2008
Sine Bang (DK), Kayle Brandon (UK), Kristine Briede (Let), Adams og Itso (S), Field Work / Lise Skou og Nis Rømer (DK), Groupwork / studerende fra Det Jyske Kunstakademi (DK), Andreas Wegner (D/AUS), Henrik Moltke (DK), Amy Balkin (US), YNKB (DK)
Udstilling, events og produktion

Klik på billedet og se flere billeder
FREE CULTURE er et kunstnerinitiativ der adresserer problemerne med den stigende kommercialisering af kultur. FREE CULTURE anskuer adgangen til kultur som en menneskeret og en livsnødvendighed.
Titlen FREE CULTURE leger med den dobbelte betydning der ligger i det engelske ord free. FREE CULTURE kan både henvise til a free culture,  lige såvel som freeing culture; free som gratis, free som ubegrænset eller uafhængig - free som fri!

Se program for FREE CULTURE CAMP på www.field-work.dk/freeculture/program.html

OM FREE CULTURE
Tid: 28. februar -1. marts 2008.
UDSTILLING FREM TIL 16 MARTS
Sted: rum46 / Århus ( www.rum46.dk – et non-profit udstillingsrum for samtidskunst) og omkring liggende arealer.
Organisatører: Field Work (Lise Skou og Nis Rømer) i samarbejde med rum46

Den kultur som vi alle skaber burde ikke ejes eller privatiseres af virksomheder. Ingen ideer kommer fra enkeltstående bedrifter men bygger på lange traditioner af fri udveksling, kulturproduktion, hverdagsliv og levet erfaring. Instrumentaliseringen af kunst og kultur for økonomisk gevinst er en invasion af vores livsverdener som er nødvendig at adressere og modsige. Vi ønsker en kultur som er fri, kritisk, modarbejdende, anarkistisk, fælles, bæredygtig, offentlig og deltagende lige såvel som vanvittigt underholdende. Vi vil producere med livsgejst og danse på gravstederne af blodiglerne fra den kreative klasse og fra oplevelsesøkonomien.

FREE CULTURE er ikke kun et spørgsmål om copyright men tematiserer adgangen til almene goder såsom jord, vand og luft. Hvordan kan disse resurser blive fordelt på retfærdig vis, og hvordan sikrer vi, at vores kulturs sideeffekter, resursemangel og forurening, ikke igen bliver andres problem.

FREE CULTURE er en 3 dages camp i rum46. Events og debatter vil blive blandet med performance, produktion og gruppe arbejder. Det vil blive et live-in miljø for kulturproduktion og for udveksling mellem akademikere, kunstnere, sociale bevægelser og deltagende publikummer.

Kunstnere / deltagere: Sine Bang (DK), Kayle Brandon (UK), Kristine Briede (Let), Adams og Itso (S), Field Work / Lise Skou og Nis Rømer (DK), Groupwork / studerende fra Det Jyske Kunstakademi (DK), Andreas Wegner (D/AUS), Henrik  Moltke (DK), Amy Balkin (US), YNKB (DK)

Reparationsworkshoppen i rum46 er en forløber for en længere YNKB reparationsworkshop arrangeret af C-SAM, Center for Samtidskunst og HUSET i august 2008 under Århus Festuge.

Se desuden www.field-work.dk

Støttet af Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg.RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46